מוצגים

סמל אגודת הבריאות

סמל ממתכת כסופה בצורת מגן דוד. קווי המתאר שלו משורטטים בצבע אדום. במרכזו, באותו צבע הכיתוב א.ב. (ר''ת אגודת הבריאות).