מוצגים

אלבום ''משמר וספורט''

התמונות, מאוספו של הנער שרודר, יעקב עוסקות במגיני המולדת, הנוטרים, הצופים, הספורטאים, בית הספר לתעופה ונמל בארץ בשנות השלושים ו/או הארבעים לערך (אין תאריך).
''ספר'' בעל כריכה קשה בצבע ב'ז כהה ולו שליים אפורים. על הכריכה מודבקת תמונה של ראש וכתפיים של שומר מצדיע המכתיף רובה. מתחתיה הכיתוב: ''משמר וספורט''.