מוצגים

אלבום תמונות (שחור)

האלבום ריק. התמונות הועברו לאלבומי התמונות החדשים.
אלבום תמונות מלבני בצבע שחור שכריכתו נוקשה ובתוכו 16 דפי קרטון שחורים מאוגדים בשרוך בצבע כחול. בין דפי הקרטון מפרידים דפי נייר דק בצבע ב'ז עליהם ניכרים סימני יושן. על דפי הקרטון ''פינות'' שבעזרתן הוצמדו התמונות לדף.