מוצגים

סמל המועצה המקומית כפר אתא

הסמל המיועד לענידה על דש הבגד.
סמל ישר בחלקו העליון ומעוגל בחלקו התחתון. הכותרת: כפר אתא נתונה במעין ''סרט'' שקצוותיו בולטים החוצה מראש הסמל ומתחיתה כתוב מועצה מקומית. הסמל עצמו מחולק לשלושה: שדרת עצים. מבנה אבן ומפעל תעשייתי. מאחור מולחמת סיכת ביטחון לענידה.