מוצגים

ממטרה (ראש)

זרם המים מסובב את הממטרה והמים ניתזים למרחק.
צינור מתכת מאורך, מעוקל מעט בשני קצותיו. באמצעו פתח לצינור נוסף המתחבר אליו ומתרחב. בשני הקצוות של הצינור המוארך מעין עיניים ובהן חריץ ליציאת המים.