מוצגים

צנצנת בעלת מכסה אדום

צנצנת זכוכית גדולה. דפנותיה מרובעות והיא מעוגלת בפינותיה. השפה העליונה צרה ובה פסי הברגה למכסה האדום. היא מעוטרת בארבע הדפנות ב2-3 פסים בולטים. בועות אויר באחת הדפנות.