מוצגים

נעצי ''אסטרא''

על האריזה טבוע מס' 8 המהווה את קוטר כל נעץ במילימטרים.
100 דסקיות פח עגולות שבאמצען מוטבע משולש שווה צלעות חד הניצב לדיסקית ומהווה את חוד הנעץ. הנעצים נתונים בתוך קופסת קרטון מקורית ששם החברה ''ASTRA'' וכיתוב MADE IN PALESTINE מודפס על רקע גרפי של ראשי התיבות של בעל המפעל שמ-SM.