מוצגים

אקדח

מסוג שטייר תוצרת גרמניה מ - 1915.
מעזבונו של שרגא אברמסקי ז''ל. הוטמן בסליק בארון קיר בבית ונחשף עם שיפוץ החדר. נמסר לראש העיר ב-19.10.1998 והועבר אלינו. האקדח נאטם ע''י המשטרה.
הקנה מעוגל נתון בתוך תיבת ברזל רבועה ממנה מזדקרים הכוונת והנוקר. לבית המחסנית חסר ציפוי קת בצד אחד. ההדק יכול לזוז, אך הקנה, הנוקר ובית המחסנית אטומים בבדיל.