לאתר העיר
צור קשר עזרו לנו עובדות ומספרים דבר ראש העיר ראשי
לדף הבית
הודעה

אודות האתר

שלמי תודה והוקרה

מר יעקב פרץ - ראש העיר

עו"ד אהרון אזולאי - מנכ"ל העירייה

גב' רוחי ליפשיץ - מנהלת בית פישר

וכל צוות בית פישרהאתר הוקם ע"י:

החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בישראל