לאתר העיר
צור קשר עזרו לנו עובדות ומספרים דבר ראש העיר ראשי
לדף הבית
קרית אתא - עיר המחר

בבית פישר מבחר כלים המלמדים על הווי חיי המייסדים בבית ובשדה.

"הקתדרה לחקר תולדות המקום", המפעילה את המרכז החינוכי במוזיאון,

ממשיכה לעסוק באיסוף, שימור, תיעוד, צילום והנצחת כל הקשור בתולדות העיר.

רשימת מוצגים כללית (א'-ב')
רשימת מוצגים לפי קבוצות