לאתר העיר
צור קשר עזרו לנו עובדות ומספרים דבר ראש העיר ראשי
לדף הבית
קרית אתא - עיר המחר

מוצגים לפי קבוצות:

כלי משרד

ארכיאולוגיה

כלי נגינה

בטחון

כלי עישון

דברי דפוס

כלי רפואה

דברי סידקית

כלי תפירה

דגלים

כלים מסורתיים

חותמות

מטבעות

חלקי לבוש

מפעל אתא

כלי בית

סמלים

כלי מטבח

תכשיטים

כלי מלאכה

תמונות 

כלי משק