לאתר העיר
צור קשר עזרו לנו עובדות ומספרים דבר ראש העיר ראשי
לדף הבית
רחובות

התקופה הביזנטית

התקופה הכנענית

התקופה העותומנית

התקופה הישראלית

שנות הארבעים

שנות השלושים

קרבות רמת יוחנן -
תאור הקרבות וסיומן

קרבות רמת יוחנן -
הימים הראשונים

קרית אתא עיר ואם

מפעל אתא

המהפך התעשייתי -
בשנות השלושים

המהפך התעשייתי -
מפי ראשונים

פרויקט מחריש לחרושת

פרויקט למידת האתר

(במשעולי עירי (1997

ממראות העיר

תערוכת טעימות היסטוריות
 קניון עזריאלי 4-16.6.12

משוט במפעל אתא
1987
 -