בית פישר - המוזיאון העירוני

תצוגה

התצוגות בבית, כמו הפעילות הציבורית והחינוכית עוסקות בתולדות המקום ובמורשתו.

באולם המרכזי מערכת מידע ממחושבת לצד התערוכה "ממעוף הציפור" - תצלומי אוויר המספרים את סיפור התפתחותה של העיר.

בחדר הראשונים מבחר כלים המלמדים על הווי חיי המייסדים בבית ובשדה.

הכלים מסייעים בידי המדריכים להכיר למבקרים את הווי חיי המייסדים. תצוגת הקבע מצויה כיום בהכנה ע"פ פרוגרמה מפורטת.