בעקבות ראשונים

הטיול בעיר המגורים הוא אמצעי יעיל להכרת מקום הישוב. גאוות ההשתייכות אל הקהילה יכולה להתפתח כאשר מגלים בנוף הקרוב שכולנו רגילים כל כך אליו אתרים מגוונים ובעלי עניין רב.

גילוי כזה יכול לפרנס מפגש מחודש עם הסביבה הקרובה ולמתן במידה ניכרת את הנטיה להתבטל בפני מקומות מרוחקים יותר.

הזיקה לנופי מולדת נבראת על ידי מגע בלתי אמצעי שנוצר בהיכרות כזו בין הילד ובין סביבת המגורים הטבעית שלו...".

במסגרת הפעילות מתקיים סיור מודרך בעיר. לרשות בתי הספר מסלול גמיש המותאם למיקום בית הספר. ההדרכה הצמודה מלווה בכתב חידה.
הסיור יוצא ממתחם בית החרות 'אתא', בכניסה לשכונת "בית וגן" בראשית רחוב העצמאות.

במסלול נבקר באתרים הקשורים לימיה הראשונים של הקריה כמו אחוזת מולר, קפה מרגוע, מעלה האיסום, גן משה, בית צינובר, כביש השמנת ובית פישר.