רקע

תקופת המאורעות הסתיימה בד בבד עם ראשיתה של מלחמת העולם השנייה. שנת 1941 הייתה שנת מפנה והיציאה מהמשבר הכלכלי של שנות השלושים. תקנות מגבילות לשעת חירום של המנדט הבריטי וריכוז המאמץ הכלכלי למען המאמץ המלחמתי גרמו להתגייסותו של היישוב היהודי למען הצבא הבריטי והמאמץ המלחמתי. המפנה הכלכלי שהתרחש בארץ היה יוצא דופן בעוצמתו והיקפו. השיפור הכלכלי תרם להתפתחות התעשייה העברית, החקלאות ואפילו להתרחבות היישוב היהודי. השנים שלאחר המלחמה היו גדושים באירועים ונקראו "תקופת המאבק", 1945 - 1947. המאבק בבריטים נשא פרי כעבור מספר שנים קשות של מאבקים בלתי פוסקים בזירה מדינית ואף הצבאית, שהסתיימו בעיצומה של מלחמת העצמאות עם הכרזת המדינה.