חינוך

תחום החינוך התפתח במהלך שנות הארבעים, במקביל למספר התושבים שעלה בהתמדה. מלכתחילה היה בכפר אתא ייצוג לזרמי החינוך החילוניים והדתיים כאחת.

בשנות הארבעים עברו בתי ספר שהתנהלו במשך שנים בדירות שכורות למבני הקבע, כשהם משמשים גם כמוקדים חברתיים ותרבותיים מלבד היותם בתי ספר.