יהושע פישר

מקום לידתו פולין
תאריך לידתו 1874
עלה ארצה ב- 1924
מקום מגוריו ישראל קרית אתא

יהושע ורבקה פישר היו עריריים, את ביתם הורישו לאגודת תו"מ (תורה ומלאכה) להנצחת שמם.