ג'מיל חלוצי

ג'מיל נולד בשנת 1925 בעיר מוצל שבעירק. עם סיום לימודיו החל לעבוד כנהג אצל משפחה מוסלמית אמידה, עבודה שאפשרה לו לסייע בהברחת יהודים מעירק לסוריה בדרכם לארץ ישראל. כשנתפס, עונה ונידון למוות מעסיקיו הערבים הם הם שהצליחו להצילו.

בשנת 1950 עלו ג'מיל ובני משפחתו ארצה והגיעו למעברת כפר אתא. כאן ניצל ג'מיל את כישוריו ועבד כמכונאי רכב בצבא וכנהג בסולל בונה ובבית חרושת אתא.

גם היום הוא ממשיך לעבוד בתיקון פנצ'רים לצד פעילותו הציבורית.

הוא עשה רבות למען בתי הכנסת לעולי מוצל ולעולי סוריה, נהג בהתנדבות ברכב החברה קדישא במשך מספר שנים ונוהג לתקן תקרים לרכב צבאי ללא תשלום.

מזה עשרים וחמש שנים הוא אוסף מתנדבים נוספים ויוצא עמם, כל בשבוע, לסעוד חולים בבית המרפא בקרית בנימין.

לג'מיל ולאשתו רחל, ששה ילדים, עשרים ואחד נכדים ונין אחד.