ישראל טבצ'ניק

אחיו של שמחה טבצ'ניק, אחרי מלחמת העולם הראשונה ניהל בוורשה את בית החרושת המשפחתי. בשנות השלושים עלה לארץ כשהוא מביא עימו את מכונות בית החרושת 'טעמיה'.