צבי גולדמן

מראשוני כפר עטה - הגיעו ב-1926. בני משפחת גולדמן היו עגלונים מחיפה שרכשו כאן אדמה. צבי גולדמן אבי המשפחה היה בעליהם של מספר עגלות שסיפקו את התחבורה בקו חיפה כפר עטה לאורך שנים. בניו מאיר ושמואל היו נהגים בחברת האוטובוסים "זבולון". נטשו במאורעות 1929 ושבו ב- 1932. צאצאיהם מתגוררים במקום.