הרב יהודה גפן

הרב גפן הגיע לא"י בשנת 1949. כשעזב הרב מנדלסון את כפר אתא נתמנה הרב גפן במקומו וכיהן במשרה זו מספר שנים. בתקופתו נקנה מגרש עבור מבנה הקבע של ת"ת לבנים. אחרי מותו התמנה למשרתו חתנו הצעיר שמואל שולזינגר.

הרב גפן נפטר בשנת 1957.