שמחה זלדמן

שמחה זלדמן נולד בשנת 1914 בפולין. בשנת 1935 עלה לארץ. תוך זמן קצר פנה לפעילות פוליטית במפ"ח. בשנת 1947 נשלח להיות מזכיר לשכת העבודה בכפר אתא ואזור המפרץ שם נוסד מפעל דשנים והתחילו נטיעות יערות בשפרעם. תפקידו היה 'לסדר' פועלים לעבודה ע"פ מפתח הסתדרותי ומפלגתי.

בשנת 1957 נבחר להיות ממלא מקום ראש המועצה., למרות שהיה איש אחדות העבודה ולא איש מפא"י. זלדמן הודיע מראש כי אינו מתכוון להמשיך בעבודה אלא רק עד שימצא לו מחליף כשהוא ממשיך בעבודתו במפעל 'דשנים'.