מנדל בוים

מנדל בוים נולד בשנת 1906 בפולין כבן למשפחה דתייה קשת יום. בגיל צעיר התיתם מאביו ונאלץ לנדוד בין קרובי משפחה. בן 17 הוסמך לרבנות אך נמשך יותר ויותר לציונות ולכתבים סוציאליסטיים. בשנת 1930 חזר לעיר הולדתו והקים את הסניף של תנועת 'החלוץ'. כעבור שנתיים הגיע ארצה עם זוגתו והתפרנס מנגרות. בשנת 1935 היה בין מקימי שכונת פרוסטיג ולאחר מכן עבר לגור בכפר עטה. כיוצא 'פועלי ציון' הצטרף לסניף מפא"י בכפר עטה ושימש כנציג המפלגה במוסדות ציבוריים באזור, ונציג הפועלים במרפאת קופת חולים של ההסתדרות משנת 1937. המרפאה של קופת חולים בכפר עטה הפכה למפעל חייו. מערכת הבריאות העירונית של קריית אתא היא פועל יוצא של עבודתו המסורה כיו"ר ועדת קופ"ח המקומית וחבר היעד המפקח המחוזי.

בפילוג בין מפא"י ל'אחדות העבודה' פרש מנדל בוים והקים את סניף 'אחדות העבודה' בעיר. במסגרת זו היה פעיל בשכונות ה'עמידרים', הקים מועדון צעירים ואף במפעל אתא.

אחרי שיצא לגמלאות הקים מפעל חיים נוסף - את מפעל הארוחות החמות לנזקקים.