מוצגים

מעטפת ניילון ''אתא''

פועלי אתא קבלו מוצרים מוקצבים לפי מטר. בתוית רשום ניכוי של 4.50 מטר מההקצבה.
מעטפה ששימשה לאריזת כיסוי מטה תוצרת ''אתא''. סמל המפעל מודפס בכחול על רקע ריבוע לבן באמצע המעטפה. בתוך המעטפה נמצאה תוית מחירים מתאריך 6.4.1983.