מוצגים

אטב ברזל לעץ

בעזרת האטב חיברו שני קרשים זה לזה. בקצה המחובר שקע שבעזרתו אפשר לפתוח ברגים.
שני פסי ברזל, אחד ארוך והשני קצר יותר, המחוברים זה לזה ע''י שני ברגים גדולים. בקצה המשותף שפה קעורה בשעזרתה אפשר לפתוח ברגים.