מוצגים

תקליט - האופרה הספר מסיבליה של רוסיני

מיועד לפטיפון.
עיגול שבאמצעו חור קטן להשחלה על הפטיפון ומסביבו מדבקה דו צדדית בצבע סגול. משני צדדיו מוטבעת האופרה הספר מסיבליה. המלחין רוסיני. על העטיפה התואמת מודפסים פרטי התקליט ותמצית הספור.