מוצגים

סמל הועד למען החיל - קרית אתא

הסמל מיועד לענידה על דש הבגד.
סמל הבנוי מעיגול בחלקו העליון שמתחתיו מעין ''סרט'' מאותו החומר. בראשו סמל צה''ל מעוטר מסביבו בשני ענפי זית והכתובת: '' האגודה למען החייל בישראל''. בתחתית הסמל ברצועה דמויית סרט טבוע השם:''קרית אתא''.