מוצגים

צנצנת זכוכית ללא מכסה

צנצנות כאלה שימשו להחמצת ירקות בשמש.
צנצנת עגולה מזכוכית עבה. שפתה העליונה צרה יותר מבסיסה ובה פסי הברגה עבור המכסה.